Comunicat de la Universitat de Barcelona

NOTA DE PREMSA
La Universitat de Barcelona vol comunicar respecte a conductes d’assetjament en l’àmbit de la llibertat sexual de les persones en l’entorn acadèmic que:
1. La Universitat de Barcelona no farà cap pas enrere en la defensa de la protecció de les persones en aquesta matèria, ni tolerarà cap conducta que impliqui cap mena d’assetjament. Precisament per aquesta raó en el primer mandat de l’actual equip rectoral es va modificar i actualitzar el protocol per a fer front a les conductes d’assetjament sexual, per evidenciar aquesta tolerància zero i la voluntat ferotge de no retrocedir.
2. Els fets dels quals s’han fet ressò els mitjans de comunicació durant aquesta setmana van tenir lloc fa alguns anys i varen ser objecte d’anàlisi i informe d’acord amb el protocol existent en aquell moment. Per tant, existeix un precedent en la consideració dels fets i una qualificació de les evidències. És absolutament legítim que amb la mirada actual es puguin fer valoracions sobre aquesta qüestió, però el que no és factible és assumir com a cert que els treballs d’aquells moments sobre els fets donin com a conseqüència una resolució fallida que calgui reobrir. Implicaria la desqualificació de les accions fetes per les persones que van informar i no existeix cap argument per a fer-ho, ans al contrari, els responsables són persones de trajectòria acadèmica rigorosa i acreditada.
3. Al mateix temps, la Universitat de Barcelona rebutja qualsevol manifestació de violència o d’assenyalament públic vers les persones implicades en aquest afer o qualsevol altre. La legítima preocupació no pot canalitzar-se a través de la difamació, ni de l’escarni públic, ni tampoc de les amenaces o conductes violentes. L’àmbit universitari ha de ser exemple de gestió de les crisis amb un profund respecte per les persones i les institucions. Per tant, fem una crida a la prudència i al respecte.
4. L’assetjament és una xacra horrible que s’ha de combatre amb tots els recursos que el marc jurídic i sancionador ofereix, donant garanties a les persones, suport a les víctimes i oferint mecanismes de prevenció tal com ve fent la Universitat de Barcelona.
5. Davant la necessitat de preservar la institució comuniquem que en aquesta data el Dr. Jordi Matas ha presentat la renúncia a les seves responsabilitats de gestió per tal de poder endegar sense limitacions institucionals les accions legals que creu oportunes per defensar la seva honorabilitat.
6. La Universitat de Barcelona insisteix en el fet que el marc acadèmic és incompatible amb cap mena de conducta d’assetjament, al mateix temps de cap conducta de linxament públic, difamació o mecanismes violents i denigratoris de la legítima preocupació.

EL PERIÓDICO DE LA PSICOLOGÍA – www.elperiodicodelapsicologia.info – info@elperiodicodelapsicologia.info
Teléfono: +34 675763503

Deja un comentario